Çevre ve Orman Bakanlığının yayınlamış olduğu 27967 numaralı “BAZI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİ” uyarınca toplama ayırma tesisleri lisans çalışmaları kapsamında tesislerinde bir adet portatif radyasyon ölçüm cihazı bulundurmak zorundadır.

İlgili tebliğin 12 maddesinde d fıkrası şu şekilde verilmiştir.

d) Metal hurda toplama-ayırma faaliyeti yapan tesislerde taşınabilir radyasyon ölçüm cihazı ve yeterlilik sahibi personel bulundurulur.

Bu kapsamda uygun vasıflarda, kalibrasyon belgesine sahip bir radyasyon ölçüm cihazı bulundurmak ve Radyasyondan Korunma ve Radyasyon Ölçüm Cihazıyla ölçme prensiplerini içinde barındıran 1 günlük bir eğitim almış personel zorunluluğu getirilmiştir.

İlgili eğitim bir sertifika ile Çevre İl Müdürlüğüne beyan edilmelidir.

Bu tebliğde atfedilen vasıflara uygun, kalibrasyon belgeli ve bu amaçla kullanım için gerekli ölçüm aralıklarına ve gama radyasyonu hassasiyetine sahip modelimiz için https://gamaradyasyon.com/dozimetreler/ecotest-mks-05-dozimetre/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Tebliğin tam metnine https://gamaradyasyon.com/sabit-radyasyon-olcum/bazi-tehlikesiz-atiklarin-geri-kazanimi-tebligi/ adresinden erişebilirsiniz.