Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği ile Kıyı Tesislerine İşletme İzni  Alabilmek için gerekli olan TAEK Uygunluk Belgesini temin edebilmek için aşağıdaki parametrelerin hazırlanması gerekmektedir.

1- Tesis girişinde kurulmuş olan SRÖ (Sürekli Radyasyon Ölçüm Sistemi -(375p-1000 5LT)

2- En az 2 adet kalibrasyon belgeli taşınabilir radyasyon ölçüm cihazı bulunması (TRÖ – Stoğumuzda mevcuttur)

3- Tesis için en az 2 radyasyondan korunma görevlisinin olması

4- Tesiste en az 100 m2 karantina sahası tahsisi (Radyoaktif madde tespitinde etrafı çevrilebilecek ve boşaltılabilecek bir alanı tarif eder.)

5- Boyutları 2x2x2 metreden az olmamak üzere en az 20 cm et kalınlığı olan beton geçici depolama kuyusu yapılmış olması

Not: Bu belge 12/04/2017 tarihi itibarı ile güncel olan ilgili TAEK dökümanından (Radyasyon Ölçüm Sistemi Uygunluk Değerlendirmesine İlişkin Usul ve Esaslar) hazırlanmıştır. Belgenin orjinal haline aşağıda bulunan adresten erişebilisiniz.

http://www.taek.gov.tr/belgeler-formlar/rsgd-formlari/uygunluk-belgesi-islemleri/radyasyon-olcum-sistemleri/Radyasyon-%C3%96l%C3%A7%C3%BCm-Sistemi-Uygunluk-De%C4%9Ferlendirmesine-%C4%B0li%C5%9Fkin-Usul-ve-Esaslar/