Nerelerde Kullanılır ?

 • Gümrük Kapıları
 • Limanlar
 • Geri Dönüşüm Tesisleri
 • Tıbbi Atık Tesisleri
 • Hurda Malzeme Kullanan Tesisler
 • Hurda Metal İşleyen Metal İşleme Tesisleri
 • Hurda ve Atık Madde İthalatçıları
 • Dökümhaneler ve Haddehaneler
 • Atık Toplama, Ayırma ve İşleme Tesisleri
 • Atık Yakma Tesisleri
 • Atık Yakan Çimento Fabrikaları ve Diğer Fabrikalar
 • Atık Yakan Enerji Üretim Tesisleri
 • Hurda ve Atık Taşımacılığı Yapan Nakliye Firmaları
 • Uluslararası Taşımacılık Yapan Nakliye Firmaları

Radyasyon Kapı Monitörü sistemi, insan sağlığını olumsuz etkileyen çevre faktörlerinden birisi olan radyoaktif ya da   radyasyon kontaminasyonuna maruz kalmış maddelerin , üretime girmeden , hammadde aşamasında tespiti için üretilmiştir. Bu sistemler sayesinde tespit edilen radyasyonlu malzeme, üretim veya taşıma işlemine sokulmadan usulüne uygun şekilde ortamdan uzaklaştırılır.

Radyasyon ölçüm cihazları, ilgili Bakanlıkların yayınladığı tebliğ ve yönetmelikler ile kullanımı zorunlu hale getirilmiştir.

Sabit Radyasyon Ölçüm Cihazımız (Radyasyon Panelimiz / Radyasyon Kapı Dedektörümüz);

17.06.2011 Tarih ve  27967 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği‘ne,

06.10.2010  Tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik‘e,

31.12.2015 Tarih ve 29579 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği‘ne,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 25.01.2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği‘ne,

TAEK tarafından 01.11.2017 tarihinde yayınlanan Tıbbi Atık İşleme Tesislerine Kurulacak Olan Radyasyon Panellerinin (Sabit Radyasyon Ölçüm Cihazlarının) Teknik Özelliklerine İlişkin Duyuru‘ya,

TAEK tarafından belirlenen Radyasyon Ölçüm Sistemi Uygunluk Değerlendirmesine İlişkin Usul Ve Esaslar‘a uygundur.