Günümüzde iyonize radyasyon ölçüm cihazları;

 • Nükleer Tıp, Radyoloji, Radyoterapi gibi tıbbi uygulamalarda ;
 • Işınlama Tesisleri, Endüstriyel Radyografi, Radyoizotoplu Seviye ölçerler, Kalınlık Ölçerler, Gıda Kontrolleri gibi endüstrinin çeşitli alanlarında ;
 • Demir Çelik Sanayisi, Hurdalar, Atık Tesisleri, Kritik Binalar ve Bölgeler gibi radyolojik güvenliğin sağlanması gereken alanlarda;
 • Doğal Radyoaktif Maddeler (NORM) ve Teknolojik Olarak Zenginleştirilmiş Doğal Radyoaktif Maddelerin (TENORM) tespitinde;
 • Sivil Savunma, İtfaiye Çalışmaları gibi acil durumlara müdahale çalışmalarında;
 • Radyoaktif Paratonerler gibi kullanım ömrü dolmuş ya da yasaklanmış radyoaktif madde içeren tüketici ürünlerinin sökümünde;
 • Radyoaktif ve Nükleer Atıkların Kontrolünde;
 • Radyoizotop Üretim Tesislerinde;
 • Nükleer tesislerde;
 • Radyoaktif ve Nükleer Madde Taşımacılığında;
 • Ar-Ge Çalışmalarında;
 • Gümrük Kontrollerinde;

Radyoaktif ve nükleer materyalleri sistem içerisindeyken algılayarak, sürekli otomatik kontrol ile dizayn edilmiş ,yüksek duyarlılıklı radyasyon monitörüdür. İç ve dış kurulum için farklı hacimlerde sistemleri bulunmaktadır.

 • Uluslararası onaylı ve sertifikalı bir sistemdir,
 • Kullanıcıya ihtiyaç duymayan tam otomatik sistemdir,
 • Araçları durdurmadan hareketli olarak ölçüm imkanı tanıyan hassasiyet,
 • Her türlü zorlu hava koşullarına ve dış şartlara dayanıklılık.