Radyoaktif kaynaklara karşı korunmak, metal geri dönüşüm tesislerine, hurda alanlarına, atık depolama alanlarına ve dünya çapındaki dökümhanelere karşı büyük bir zorluk teşkil etmektedir. Hükümetlerin insan yapımı radyoaktif kaynakların tamamını takip etme çabalarına rağmen, gerçek şu ki binlerce bilinen kaynak vardır. Endüstride, tıpta, araştırmada, elektrik üretiminde vs. etkin bir araç olarak radyasyonun her yerde olduğu ve doğal olarak meydana gelen radyoaktif malzemeler (NORM) olduğu için,  radyasyon kaynaklarına rastlama olasılığı yüksektir. Radyoaktif olarak kirlenmiş olan geri dönüşüm ve atık yükleri ciddi sağlık ve ekonomik etkilere sahip olabileceğinden, bu işletmelerin tesislerinin ve çalışanlarının güvende olmalarını sağlamak önemlidir.

Ludlum Measurements, geri dönüşüm ve atık tesisleri tarafından girilen ve işlenen yükleri izlemek için çok çeşitli radyasyon tespit cihazları sunar. Araç portalı monitörleri, konveyör monitörleri ve alan monitörleri gibi izleme sistemleri kullanıcıyı tesise giren veya taşınan radyasyonun varlığına karşı uyarır. Elde taşınır microR (veya microSv) ölçüm sayaçları daha sonra bir yük içindeki radyasyon kaynağını bulmak için kullanılır. Tam radyasyon kaynağının belirlenmesi gerekirse, izotop tanımlayıcıları mevcut izotopları bulmak ve doğru bir şekilde tanımlamak için kullanılabilir.

Model 375/1
Internal 18 mm CsI Detector
0.1 to 9999 µR/hr
Model 375/2 Internal Energy Compensated GM 1.0 µSv/h to 10 mSv/h
(0.1 mR/hr to 1.0 R/hr)
Model 375/4 Internal Energy Compensated GM 10 µSv/h to 100 mSv/h
(1.0 mR/hr to 10 R/hr)
Model 375-9 External Model 45-9 Ion Chamber Any 4 Consecutive Decades Between
0.1 mR/hr to 100 R/hr
Model 375-10 Internal NaI Scintillator
5.1 x 5.1 cm (2.0 x 2.0 in.)
0.1 to 20 µSv/h
(1 to 2000 µR/hr)