TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) yönetmeliklerine uygun olarak danışmanlık hizmeti vermektedir.

TAEK İzin İşlemleri

 • İthal İzni
 • İhraç İzni
 • Geçici Giriş-Çıkış veya Geçici Çıkış-Giriş İzni
 • Transit Geçiş İzni

TAEK Lisans İşlemleri

 • Söküm ve Taşıma Lisansı
 • İmalat, Bakım ve Onarım Lisansı
 • İthal-İhraç-Taşıma Lisansı
 • Üretim ve Tesis İşletme Lisansı
 • Kullanma ve Bulundurma Lisansı
  • Araştırma ve Eğitim Uygulamaları
  • Endüstriyel Uygulamalar
   • Kabinli Radyoskopi Cihazları Kullanma ve Bulundurma Lisansı
   • Endüstriyel Amaçlı Analiz Cihazları Kullanma ve Bulundurma Lisansı
   • Sabit Proses Kontrol Cihazları Kullanma ve Bulundurma Lisansı
   • Kuyu Tipi Ölçüm Cihazları Kullanma ve Bulundurma Lisansı
   • Taşınabilir Nükleer Ölçüm Sistemleri Kullanma ve Bulundurma Lisansı
   • Endüstriyel Amaçlı Radyografi / Radyoskopi Cihazları Kullanma ve Bulundurma Lisansı
  • Güvenlik Uygulamaları
   • Güvenlik Amaçlı Paket Kontrol ve Patlayıcı/Kaçak Madde Kontrol Cihazları Kullanma ve Bulundurma Lisansı
   • Güvenlik Amaçlı Araç Tarama Cihazları Kullanma ve Bulundurma Lisansı
  • Tıbbi Uygulamalar
   • Tıpta Kullanılan Radyoloji Cihazları Kullanma ve Bulundurma Lisansı
   • Diş Hekimliğinde Kullanılan Radyoloji Cihazları Kullanma ve Bulundurma Lisansı
   • Radyoterapi Ünitelerinde Kullanılan Radyasyon Kaynakları Kullanma ve Bulundurma Lisansı
   • Nükleer Tıp Üniteleri Radyoaktif Madde Kullanma ve Bulundurma Lisansı
   • Kan Işınlama Cihazları Kullanma ve Bulundurma Lisansı
   • Radyoimmünoassay (RIA) Laboratuvarları Radyoaktif Madde Kullanma ve Bulundurma Lisansı
  • Veterinerlik Uygulamaları
 • Lisans Sonrası İşlemler

TAEK Proje Onay İşlemleri

 • Radyoterapi Üniteleri
 • Nükleer tıp uygulamalarında PET, PET/CT, SPECT/CT üniteleri ve Yataklı I-131 Tedavi Odaları
 • Siklotron ile Radyoizotop Üretimi Yapılan Tesisler
 • Radyoizotop Jeneratörü Üretimi/Radyofarmasötik Hazırlama/Işınlama Tesisleri
 • Hızlandırıcı tesisleri

TAEK Uygunluk Belgesi İşlemleri

 • Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne Sahip Kuruluşlar
 • Hurda Metal Malzeme İthal Etmek İsteyen Kuruluşlar ile Bu Malzemelerin Yükleme ve Boşaltmasının Yapıldığı Kıyı ve Liman Tesislerine Sahip Kuruluşlar