Eğitim

Gama olarak, personeliniz için özel eğitim kursları sunar. Bu kurslar, deneyimli personel için tazeleme eğitimi ve yeni personel ve / veya ekipman için bir başlangıç ​​eğitimi olarak planlanabilir. Eğitimlerimi satılan bütün ürünlerimiz için yapılmaktadır.

Radyasyon güvenliği eğitimi

Amaç

Radyasyon alanlarında radyasyon güvenliği konularına geçmeden önce RADYASYON ile ilgili birkaç kavramdan söz edelim

RADYASYON NEDİR?

Radyasyon dalga ya da parçacık şeklinde yayılan enerjidir. Yaşamın bir parçasıdır. Isı ve ışık, güneşten gelen radyasyonun doğal şeklidir. İyonlaştırıcı radyasyon ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon olarak iki şekildedir. Ultraviyole, mikrodalgalar, radyo dalgaları, radar, iyonlaştırıcı olmayan radyasyonlara örnek olarak gösterilebilir. X-ışınları, gama ışınları, alfa, beta vb. parçacıklar radyasyonun iyonlaştırıcı türleridir. Bunlar çevremizde doğal olarak bulunduğu gibi yapay olarak da elde edilmektedir.

İyonlaştırıcı Radyasyon

Madde ile etkileştiğinde o maddenin atomlarından elektron sökebilen ve ya atomun çekirdeği ile etkileşerek reaksiyon oluşturabilen dalga ya da parçacık şeklindeki radyasyondur.

Radyasyondan Korunma    

Radyasyona maruz kalmaya neden olabilecek faydalı uygulamaları aksatmadan, çalışanların, halkın ve çevrenin maruz kalacağı radyasyon dozunu mümkün olabildiği kadar düşük düzeye indirerek “radyasyonun zararlı etkilerinden korunmasıdır.”

Radyasyondan korunma ve güvenliğin sağlanması ancak konu ilgili bir sistemin kurulması ve sürekliliğin sağlanmasıyla mümkündür.

Bu sistem;

Radyoaktivite/Doz ile ilgili nicelikler ve birimlerin bilinmesini,

Gerekli ölçümlerin yapılabilmesini,

Ölçüm sonuçlarının değerlendirilebilmesini gerektirir.

Radyasyonun Ölçülmesi

GİRİŞ

Radyasyonun varlığını, bilinen duyu organları ile algılamamız mümkün değildir. Radyasyonun algılanması ve ölçülmesi radyasyona hassas cihazlar vasıtasıyla yapılır

Radyasyon, içinden geçtiği ortamın atomları veya molekülleri ile etkileşerek uyarılmalara ve iyonlaşmalara neden olur. Radyasyonun madde ile etkileşmesinden faydalanılarak; radyasyonun çeşidine , radyasyonun enerjisine, kullanılan maddenin yoğunluğuna ve maddeyi oluşturan atomlara bağlı olarak uyarılmaları ve/veya iyonlaşmaları  tespit ederek radyasyonun ölçülmesini  sağlarlar.

Günümüzde radyoaktif maddeler ve radyasyon, barışçıl amaçlarla diğer bir çok alanlarda olduğu gibi tıp ile endüstriyel alanda da çok geniş bir şekilde kullanılmaktadır. Tahribatsız kalite kontrol, kalınlık ölçme, seviye belirleme gibi birçok endüstriyel alanda radyoaktif maddelerden yayınlanan radyasyonlardan veya elektrikli cihazlarla üretilen X- ışınlarından yararlanılmaktadır. Bu gibi radyasyonlar iyonlaştırıcı radyasyonlar olarak bilinmekte ve maruz kalınması durumunda insan sağlığına zararlı etkileri olmaktadır.

Bir radyoaktif kaynak veya X-ışını cihazından yayınlanan radyasyondan korunabilmek için bu tür cihazlardan yayınlanan radyasyonun düzeyini çok iyi bilmek gerekir. Bunu öğrenmenin tek yolu uygun radyasyon ölçen cihazların seçimi ve bunların doğru olarak ölçüm yapmalarına bağlıdır.

Neden radyasyon ölçümüne gereksinim vardır?

 • Radyasyona yüksek oranda maruz kalmayı önlemek için.
 • Çevrede bulunan radyoaktif maddelerin varlığını ve davranışını anlamak.
 • İnsanın ne kadar radyasyona maruz kaldığına dair güvenilir bir sonuç ortaya koymak.
 • Çevredeki radyasyon değişimlerini gözlemlemek ve bunları kayıt altına almak.
 • Nükleer patlamaların atmosferde biriktirdiği radyasyon miktarını öğrenmek için.
 • Nükleer tesislerin denetlenmesi için.

Bize hangi bilgileri sağlar?

 • Radyasyon alanı var mı? Yok mu? Görsel/ Sesli uyarır.
 • Belirli bir zamanda, bir yüzeye çarpan parçacığın sayısını verir.
 • Ortamda farklı parçacıklar varsa, her birinin bağıl/mutlak sayılarını verir.
 • Her paçacığın enerjisini ölçer.
 • Parçacığın dedektöre ulaşma anını (timing) belirler.
 • Radyoaktif kaynağın özellikleri (parçalanma hızı, aktivitesi, miktarı, yarı ömrü) belirlenir.

Radyasyon, içinden geçtiği ortamın atomları veya molekülleri ile etkileşerek uyarılmalara ve iyonlaşmalara neden olur.

Radyasyonun madde ile etkileşmesinden faydalanılarak; radyasyonun çeşidine, radyasyonun enerjisine, kullanılan maddenin yoğunluğuna ve maddeyi oluşturan atomlara bağlı olarak uyarılmaları ve/veya iyonlaşmaları  tespit ederek radyasyonun ölçülmesini  sağlarlar.

RADYASYON BİRİMLERİ

AMAÇ

İyonlaştırıcı radyasyonlarla yapılan çalışmalarda sonuca ulaşabilmek ve zararlı biyolojik etkileri belirleyebilmek için radyasyon miktarının bilinmesi gerekir. Bu amaçla geliştirilecek ölçüm yöntemleri için her şeyden önce radyasyon miktarının ölçümünde kullanılan birimlerin tanımlarının yapılması zorunludur. Uluslararası Radyasyon Birimleri Komitesi (ICRU) radyasyon çalışmalarında kullanılan kavramlar olan aktivite, ışınlama dozu, soğurulma dozu ve doz eşdeğeri için özel birimler tanımlamıştır. Bunlar sırasıyla; Curie (Ci), Röntgen (R), rad ve rem’dir. SI birimleri sırasıyla Becquerel (Bq), Coulomb/kg, Gray (Gy), ve Sievert (Sv)  dir.