RADYASYON ÖLÇÜM SİSTEMİ UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

RADYASYON ÖLÇÜM SİSTEMİ UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol  Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği ile Kıyı Tesislerine İşletme İzni  Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te belirtilen radyasyon ölçüm  sistemlerinin uygunluğunun Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından değerlendirilmesine  ilişkin usul ve esasları…

Metal Hurdaların İthalat İzni İçin Sürekli Radyasyon Ölçüm Sistemi

Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği ile Kıyı Tesislerine İşletme İzni  Alabilmek için gerekli olan TAEK Uygunluk Belgesini temin edebilmek için aşağıdaki parametrelerin hazırlanması gerekmektedir. 1- Tesis girişinde kurulmuş olan SRÖ (Sürekli Radyasyon Ölçüm Sistemi -(375p-1000 5LT-8LT-12LT) 2- En az 2 adet kalibrasyon belgeli taşınabilir radyasyon ölçüm cihazı bulunması (TRÖ – Stoğumuzda mevcuttur) 3- Tesis için en az 2 radyasyondan…

BAZI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİ

BAZI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİ 17 Haziran 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27967 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: BAZI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler              Amaç              MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin maksadı, bir faaliyet sonucunda ortaya çıkan bazı tehlikesiz atıkların çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, atık miktarının azaltılması,…

Toplama Ayırma Tesislerinin Lisaslanması İşlemleri

Çevre ve Orman Bakanlığının yayınlamış olduğu 27967 numaralı “BAZI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİ” uyarınca toplama ayırma tesisleri lisans çalışmaları kapsamında tesislerinde bir adet portatif radyasyon ölçüm cihazı bulundurmak zorundadır. İlgili tebliğin 12 maddesinde d fıkrası şu şekilde verilmiştir. d) Metal hurda toplama-ayırma faaliyeti yapan tesislerde taşınabilir radyasyon ölçüm cihazı ve yeterlilik sahibi personel bulundurulur.…

Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisleri İçin Radyasyon Paneli

Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisleri İçin Radyasyon Paneli İlgili mevzuatın “ATY hazırlama tesisi teknik özellikleri” kısmında 2. madde; “Tesise kabul edilecek atık içeriğinde radyoaktif madde bulunup bulunmadığının tespiti maksadıyla tesis girişinde radyasyon ölçüm paneli bulunur.” olarak verilmektedir. Bu bağlamda 375 Legacy modeli panel sistemlerimizle çözüm sunmaktayız. Ayrıntılı bilgi için lütfen bize ulaşınız.